G

ENOOTSCHAP

F

LEVO

Symposium over natuurontwikkeling

Datum bericht: Monday 21 April 2014

Genootschap Flevo en de provincie Flevoland bereiden een symposium over natuurontwikkeling in de IJsselmeerpolders voor. De conferentie zal op een nader te bepalen datum in november 2014 plaatsvinden.