G

ENOOTSCHAP

F

LEVO

Excursie naar Urk, de parel van Flevoland

Datum bericht: Wednesday 06 August 2014

Genootschap Flevo organiseert samen met de vereniging Vrienden van Schokland op donderdag 4 september a.s. een middagexcursie naar Urk. Historie en economie zijn de centrale thema's van deze activiteit. Bezoeken aan Museum Het Oude Raadhuis, het 'Kerkje aan de zee' en een visverwerkingsbedrijf staan op het programma. Het excursieprogramma wordt mede mogelijk gemaakt door het gemeentebestuur van Urk en de directie van Neerlandia Urk BV. Behalve leden van Genootschap Flevo en van de Vrienden van Schokland zijn ook andere belangstellenden van harte welkom. Voor hen geldt wel een andere deelnemersbijdrage dan voor leden. Meer informatie over programma, de wijze van aanmelding en de deelnemerskosten zijn te vinden in de uitnodiging.