G

ENOOTSCHAP

F

LEVO

Jaarprogramma vastgesteld

Datum bericht: Wednesday 15 January 2014

Het bestuur van Genootschap Flevo heeft reeds in zijn vergadering van 25 november 2013 in grote lijnen de activiteiten voor 2014 vastgesteld. Ook in dit verenigingsjaar wordt weer naar vier eigen symposia en excursie gestreefd, terwijl genootschapsleden ook uitnodigingen ontvangen voor interessante evenementen van derden. Zie voor meer informatie onder de knop 'Agenda / Activiteiten'.