G

ENOOTSCHAP

F

LEVO

Jubileumsymposia vastgelegd

Datum bericht: Wednesday 15 January 2014

In het kader van de viering van het 75-jarig jubileum organiseerde Genootschap Flevo in 2013 twee actuele symposia: op 28 februari over de Markermeer-IJmeerproblematiek en op 17 oktober over het thema 'Jong zijn in Flevoland'. Tijdens beide conferenties werden interessante inleidingen gehouden en vonden nuttige discussies plaats. Van het Markermeer-IJmeersymposium is een uitvoerig verslag gemaakt, van de jongerenconferentie een samenvattende weergave. Beide geïllustreerde verslagen zijn als PDF-bestanden te vinden onder de knop 'Documentatie/Publicaties' van deze website.