G

ENOOTSCHAP

F

LEVO

Bestuurswissel 2020

Datum bericht: Saturday 31 October 2020

In de digitale Algemene Ledenvergadering van oktober is aangekondigd dat secretaris A.J. Geurts en mw. H.R. Bogaards-Simonse terugtreden uit het bestuur. De heer Geurts heeft de statutair toegestane drie bestuurstermijnen volgemaakt, mw. Bogaards neemt na twee termijnen afscheid van de leiding van het genootschap. In de ontstane vacatures is door de verkiezing van de leden J. Becker en mw. M.J.H. Rijs per 1 november 2020 voorzien.

In de Algemene Ledenvergadering van 21 juni 2019 was al bepaald dat het secretariaat na het terugtreden van de heer Geurts zou worden overgenomen door bestuurslid R.E. van der Schans. Zijn contactgegevens:
- A: Herfst 47, 8251 NR DRONTEN
- E: rob33schans@gmail.com
- T: 06-10928206