G

ENOOTSCHAP

F

LEVO

Luchthaven Lelystad blijft actueel

Datum bericht: Saturday 15 February 2020

Genootschap Flevo eindigde zijn activiteitenprogramma 2019 met een symposium over de stand van zaken betreffende de Luchthaven Lelystad. Dit vliegveld mag zich reeds jaren verheugen in de publieke belangstelling, niet in de laatste plaats omdat de opening van de uitbreiding alsmaar wordt uitgesteld. Terwijl voor- en tegenstanders van de opening zich in de media en daarbuiten laten horen en de minister van Infrastructuur regelmatig bij het parlement op het matje moet komen, wordt er doorgewerkt aan de voorbereidingen om Airport Lelystad een vliegende start te geven. In Flevoland, maar ook daarbuiten, worden gunstige werkgelegenheideffecten verwacht van de ingebruikname van de luchthaven voor internationale vluchten. Wie niet direct betrokken is bij de ontwikkeling van het vliegveld bij Lelystad en zijn omgeving vraagt zich bij tijd en wijle af hoe de kaarten geschud zijn en of de investeringen die tot nu toe zijn gedaan wel rendement zullen opleveren. Tijd dus om een belans op te maken. Dat gebeurde op 14 november 2019 in de Lelystadse stadboerderij Boerkok. Het verslag van het symposium kan hier worden opgeroepen. Foto's van het symposium zijn op deze website te vinden onder het kopje 'Agenda'; klik daar op 'Foto's' en selecteer de fotogalerij van '14 November 2019'. U kunt ook hier klikken om snel bij het overzicht van de fotogalerijen te komen.