G

ENOOTSCHAP

F

LEVO

Symposium over woonproblematiek vastgelegd

Datum bericht: Saturday 15 February 2020

Genootschap Flevo opende zijn activiteitenprogramma 2019 met een symposium over de actuele woonproblematiek in Flevoland. Aanleiding voor dit thema was het feit dat verschillende leden erop aandrongen het huizentekort en de moeizame aansluiting tussen woonwensen en datgene wat er gebouwd wordt te agenderen. Omdat Oost Flevoland Woondiensten in Dronten in 2019 het vijftigjarig bestaan vierde, werd daarin een samenwerkingspartner gevonden, die ook gemotiveerd bleek de stand van zaken op de woningmarkt en de toekomstperspectieven nader te verkennen. Daarmee was een conferentie geboren, die op 7 mei 2019 plaatsvond in De Meerpaal te Dronten. Een verslag van de bijeenkomst is hier op te roepen. Foto's van het symposium zijn op deze website te vinden onder het kopje 'Agenda'; klik daar op 'Foto's' en selecteer de fotogalerij van '7 May 2019'. U kunt ook hier klikken om snel bij het overzicht van de fotogalerijen te komen.