G

ENOOTSCHAP

F

LEVO

Actueel

Jubileumsymposium "Eene kwestie van noodzakelijkheid" vastgelegd Meer informatie...

Jubileumsymposium "Eene kwestie van noodzakelijkheid" vastgelegd

Datum bericht: zondag 03 maart 2019

Op 14 november 2018 organiseerde de tachtigjarige vereniging Genootschap Flevo onder de titel "Eene kwestie van noodzakelijkheid" een jubileumsymposium in Theater 't Voorhuys te Emmeloord. Daarin werd de verjaardag van het genootschap gekoppeld aan het eeuwfeest van de Zuiderzeewet. Met 127 deelnemers werd het symposium de drukst bezochte verenigingsactiviteit van de afgelopen jaren. Keynote speaker was prof.dr. Herman Pleij, die zijn reputatie als erudiet en humoristisch inleider meer dan waarmaakte. Andere lezingen werden verzorgd door Andries Greiner, mr. Ralph Pans en dr. Willem van der Ham. De laatste vertoonde ook oude beelden van de Zuiderzeewerken. Een aantal daarvan kwam ook voor in de 'Lely-suite' van Miranda van der Spek. Met deze muzikale documentaire over ir. Cornelis Lely en zijn project tot afsluiting en gedeeltelijke inpoldering van de Zuiderzee werd het symposium afgesloten. Genootschap Flevo kan terugzien op een bijzonder geslaagd evenement, niet in de laatste plaats door de vele positieve reacties die het bestuur van de symposiumgangers mocht ontvangen.

Van de jubileumconferentie is door Andries Greiner een verslag gemaakt. Dat kan worden geraadpleegd door hier te klikken. De voordracht van Ralph Pans is integraal beschikbaar; klik hier. Beide teksten zijn op deze website ook te vinden onder het kopje 'Publicaties'. Een foto-impressie van de conferentie kan worden bekeken onder het subkopje 'Foto's' van 'Agenda'.