G

ENOOTSCHAP

F

LEVO

Actueel

21 juni 2019 - Ledenvergadering, lunch en wandeling op 'De Kemphaan' in Almere Meer informatie...

100 jaar Zuiderzeewet: aflevering 12

Datum bericht: vrijdag 14 december 2018

In 2018 wordt in  het IJsselmeergebied met tal van activiteiten het feit herdacht dat honderd jaar geleden de Zuiderzeewet werd afgekondigd. In die evenementen staan niet alleen de totstandkoming van die wet centraal, maar ook de uitvoering ervan - bekend onder de naam Zuiderzeeproject - en de toekomstige ontwikkelingen inzake de Afsluitdijk, de IJsselmeerpolders, het IJsselmeer en het Markermeer. Ook Genootschap Flevo, in 1938 opgericht om wetenschappelijk onderzoek in het nieuw gewonnen land te ondersteunen, maar thans vooral een platform voor debat en actuele vraagstukken, draagt met zijn jaarprogramma bij aan de 'viering' van het eeuwfeest van de Zuiderzeewet.

Met een twaalfdelige reeks artikelen op deze website worden uiteenlopende aspecten van het Zuiderzeeproject in de schijnwerpers geplaatst. Daarmee onderstreept Genootschap Flevo dat de leden kennisdeling en kritische beschouwing hoog in het vaandel hebben staan. De bijdragen, die iedere maand rond de vijftiende worden gepubliceerd zullen worden, zijn  geschreven door André Geurts, secretaris van Genootschap Flevo, historicus van professie en conservator bij Batavialand in Lelystad.

Markermeer: water, waard en wadden

De Zuidwestelijke Polder van ir. Lely, die halverwege de twintigste eeuw de naam Markerwaard kreeg, had het sluitstuk van het Zuiderzeeproject moeten worden. Verschillende malen zijn aanzetten gedaan om de polder te realiseren. Uitstel van de aanleg in de jaren zeventig van de vorige eeuw leidde uiteindelijk tot afstel. Het Markermeer kwam ervoor in de plaats. In dit grote open water wordt sinds enkele jaren gewerkt aan de bouw van de Marker Wadden, een archipel met grote natuurwaarden. Klik hier indien u het artikel wilt lezen.

Het december-artikel, alsmede de eerdere maandbijdragen van de artikelenreeks, kunt u ook lezen onder de kop 'Publicaties' van deze website. Klik dan op het pdf-icoontje achter de documentnaam 'Artikelen 100 jaar Zuiderzeewet'.