G

ENOOTSCHAP

F

LEVO

Actueel

Jubileumsymposium "Eene kwestie van noodzakelijkheid" vastgelegd Meer informatie...

Bestuurlijke versterking: Veronica van der Goot

Datum bericht: vrijdag 07 september 2018

Tijdens de Algemene Ledenvergadering die op 27 juni 2018 in Almere plaatsvond, is mw. Veronica van der Goot met algemene stemmen tot bestuurslid gekozen. Met haar komst wordt het genootschapsbestuur, dat al geruime tijd uit negen leden bestond, op eigen verzoek versterkt. Het aantreden van Veronica van der Goot trekt bovendien het vrouwelijk aandeel in de leiding van de vereniging op tot 30%. De nieuwe bestuurder woont sinds 1978 in Lelystad en is vooral werkzaam geweest in de (semi-)overheidssector.

Voor haar betrokkenheid bij Genootschap Flevo vindt Veronica van der Goot het vooral relevant dat zij sinds circa 2006 beleidsmatig haar steentje heeft kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van het IJsselmeergebied. Zij deed dat aanvankelijk in een dienstverband bij de Kamer van Koophandel, maar is vervolgens tot en met vorig jaar als bestuursadviseur bij de gemeente Lelystad actief geweest. Sinds 2004 is ze professioneel betrokken bij de ontwikkeling van de Luchthaven Lelystad, eerst bij de provincie, vervolgens bij de Kamer van Koophandel en sinds 2015 als programmamanager bij de gemeente Lelystad. 

Veronica van der Goot is ook maatschappelijk actief, onder meer sinds 2011 als bestuurder van de Stichting Kennistransfercentrum Flevoland. Deze stichting organiseert jaarlijks de Cornelis Lelylezing.  Omdat de leden van Genootschap Flevo altijd een uitnodiging krijgen voor dit evenement zullen vele leden haar al eens tegen het lijf gelopen zijn. Nu ze zich als bestuurslid ook voor onze vereniging inzet, zal de frequentie van de ontmoetingen ongetwijfeld toenemen.