G

ENOOTSCHAP

F

LEVO

Actueel

Jubileumsymposium "Eene kwestie van noodzakelijkheid" vastgelegd Meer informatie...

Verslag van 'Flevoland, havenprovincie' beschikbaar

Datum bericht: zaterdag 05 mei 2018

Op donderdag 12 april jl. organiseerde Genootschap Flevo in samenwerking met de provincie Flevoland het middagsymposium 'Flevoland, havenprovincie'. In het provinciehuis te Lelystad verzamelden zich ruim tachtig belangstellenden. Onder leiding van gedeputeerde Jan Nico Appelman namen ze kennis van een aantal deskundige voordrachten en gingen ze het gesprek aan met de inleiders. Aanleiding voor de conferentie waren de projecten voor een containerhaven bij Lelystad en een maritieme servicehaven bij Urk. Deze projecten werden toegelicht vanuit de perspectieven van een provinciaal bestuurder, een logistiek adviseur en een maritiem ondernemer. De betekenis van nieuwe havenontwikkelingen voor het (maritieme) beroepsonderwijs in Flevoland kwam eveneens aan bod. Daarnaast was er aandacht voor de betekenis van de watersport in de twaalfde provincie, waarbij regionale tendenzen in een landelijk kader werden geplaatst.

Genootschap Flevo heeft van het symposium een beknopt verslag laten maken, dat hier geraadpleegd kan worden. In het verslag, dat op deze website ook onder de knop 'Publicaties' te vinden is, zijn verwijzingen opgenomen naar filmpjes die de heer Appelman en de eerste inleider, de heer Arènso Bakker, hebben vertoond. Deze filmpjes zijn ook te raadplegen via respectievelijk de links https://www.youtube.com/watch?v=JOQIWn_qiQE&feature=youtu.be en https://wwwyoutube.com/watch?v=gaTA4AwGwE4.

Alle sprekers hebben gebruik gemaakt van powerpoint-presentaties. Klik op de namen van de sprekers om die te raadplegen: Jan Nico Appelman, Arènso Bakker, Durk Bijma en Gerdina Krijger. De presentatie van Daan Balk moet op deze website vanwege haar omvang in vier delen worden aangeboden: Daan Balk 1, Daan Balk 2, Daan Balk 3 en Daan Balk 4.

Een foto-impressie van het symposium is op deze website vinden door in de menubalk de hoofdknop 'Agenda' aan te klikken en daarna de subknop 'Foto's'. In het overzicht dat dan verschijnt, kunt u door te klikken op 'Symposium Flevoland, havenprovincie' een galerij van 35 foto's tevoorschijn halen.