G

ENOOTSCHAP

F

LEVO

Actueel

100 jaar Zuiderzeewet: aflevering 12 Meer informatie...

100 jaar Zuiderzeewet: aflevering 2

Datum bericht: donderdag 15 februari 2018

In 2018 wordt in het IJsselmeergebied met tal van activiteiten het feit herdacht dat honderd jaar geleden de Zuiderzeewet werd afgekondigd. In die evenementen staan niet alleen de totstandkoming van die wet centraal, maar ook de uitvoering ervan - bekend onder de naam Zuiderzeeproject - en de toekomstige ontwikkelingen inzake de Afsluitdijk, de IJsselmeerpolders, het IJsselmeer en het Markermeer. Ook Genootschap Flevo, in 1938 opgericht om wetenschappelijk onderzoek in het nieuw gewonnen land te ondersteunen, maar thans vooral een platform voor debat over actuele vraagstukken, draagt met zijn jaarprogramma bij aan de 'viering' van het eeuwfeest van de Zuiderzeewet.

Met een twaalfdelige reeks artikelen op deze website worden uiteenlopende aspecten van het Zuiderzeeproject in de schijnwerpers geplaatst. Daarmee onderstreept Genootschap Flevo dat de leden kennisdeling en kritische beschouwing hoog in het vaandel hebben staan. De bijdragen, die iedere maand rond de vijftiende gepubliceerd zullen worden, zijn geschreven door André Geurts, secretaris van Genootschap Flevo, historicus van professie en conservator bij Erfgoedpark Batavialand in Lelystad.

Het Plan-Lely

De februari-bijdrage is gewijd aan het plan dat ir. Cornelis Lely omstreeks 1890 in opdracht van de Zuiderzeevereeniging maakte voor de afsluiting en gedeeltelijke inpoldering van de Zuiderzee. Dit plan vormde de basis van de Zuiderzeewet van 1918. Klik hier indien u het artikel wilt lezen.

Dit artikel, alsmede de januari-bijdrage van de artikelenreeks, kunt u ook lezen onder de kop 'Publicaties' van deze website. Klik dan op het pdf-icoontje achter de documentnaam 'Artikelen 100 jaar Zuiderzeewet'.