G

ENOOTSCHAP

F

LEVO

Actueel

100 jaar Zuiderzeewet: aflevering 12 Meer informatie...

Interessant arbeidsmarktsymposium vastgelegd

Datum bericht: woensdag 29 november 2017

Op woensdag 22 november jl. organiseerden Genootschap Flevo en de Flevolandse afdeling van de VUvereniging het symposium 'De nieuwe (mis)match op de arbeidsmarkt'. 45 personen begaven zich 's avonds naar het Leger des Heilsgebouw 't Klankbord in Almere Stad (Muziekwijk) om daar uitleg te krijgen over de actuele arbeidsmarktproblematiek door prof.dr. Henri de Groot, hoogleraar aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en lid van de Sociaal-Economische Raad. Gezien de beschikbare tijd moest de spreker zijn presentatie enigszins inkorten, maar zijn volledige powerpoint kan hier worden bekeken. Na hem hield Froukje de Jonge, wethouder van Almere en voorzitter van het Regionaal Werkbedrijf Flevoland, een co-referaat. Zij sprak openhartig over de problemen inzake de Almeerse werkgelegenheid en haar persoonlijke ervaringen met uitkeringsgerechtigden, verborgen werkloosheid en de gemeentelijke stimuleringstaken op het gebied van arbeid en inkomen. Na de pauze kregen de symposiumdeelnemers ruim gelegenheid om met beide sprekers en met Marcel Burger, directeur van het wervings- en selectiebureau Burger Support te Lelystad, in discussie te gaan. Andries Greiner, voorzitter van Genootschap Flevo en van de VUvereniging, zorgde ervoor dat de gedachtewisseling in goede banen verliep. Een geïllustreerd verslag van het symposium kan hier en onder de knop 'Publicaties' van deze website worden geraadpleegd. Foto's van de bijeenkomst zijn bijeengeplaatst in een galerij, welke onder de knop 'Agenda / Foto's' kan worden opgeroepen.