G

ENOOTSCHAP

F

LEVO

Actueel

Bestuurlijke versterking: Veronica van der Goot Meer informatie...

Floriade-symposium 27 juni 2018: voor de vierde keer de vinger aan de pols Meer informatie...

100 jaar Zuiderzeewet: aflevering 9 Meer informatie...

Symposiumverslag over bodemdaling gereed

Datum bericht: dinsdag 15 augustus 2017

Op 20 april 2017 organiseerde Genootschap Flevo in samenwerking met Waterschap Zuiderzeeland en Erfgoedpark Batavialand een symposium over bodemdaling in Flevoland. Dat was precies twee jaar nadat het genootschap voor het eerst aandacht had besteed aan de problematiek van bodemverzakking. Deze nieuwe interesse kwam voort uit het feit dat de urgentie om de problematiek van daling van de poldergrond met passende maatregelen tegemoet te treden inmiddels breed wordt onderkend. Het is steeds duidelijker dat zonder innoverende oplossingen en een flinke greep in de buidel het houden van droge voeten, het continueren van een profijtelijke landbouw en het herstel van schade aan infrastructuur en gebouwen niet mogelijk is. Tijdens het symposium 'Bodemdaling. Het vervolg' is teruggeblikt op de afgelopen twee jaar, is een actuele stand van zaken op gemaakt en zijn nieuwe perspectieven verkend. Een verslag van de inleidingen en de discussie is onlangs gereedgekomen en kan hier worden geraadpleegd. Ook onder de knop 'Publicaties' is het verslag terug te vinden.