G

ENOOTSCHAP

F

LEVO

Actueel

Bestuurlijke versterking: Veronica van der Goot Meer informatie...

Floriade-symposium 27 juni 2018: voor de vierde keer de vinger aan de pols Meer informatie...

100 jaar Zuiderzeewet: aflevering 9 Meer informatie...

Excursie Marker Wadden groot succes

Datum bericht: zaterdag 15 juli 2017

Minstens één keer per jaar organiseert Genootschap Flevo een excursie voor zijn leden en hun introducees. Het met eigen ogen aanschouwen van projecten, bedrijven en culturele bezienswaardigheden wordt door het bestuur gezien als een goede aanvulling op de bijeenkomsten over tal van recente ontwikkelingen in het IJsselmeergebied. Bovendien biedt het jaarlijkse uitstapje leden de mogelijkheid een wat uitvoerig met elkaar kennis te maken en van gedachten te wisselen over actuele onderwerpen. In de afgelopen jaren is de wervende kracht van de excursiedoelen wisselend geweest, maar altijd voldoende om telkenjare terug te kunnen zien een interessant en leerzaam evenement.

Toen begin 2017 werd aangekondigd dat in het jaarprogramma een excursie naar de Marker Wadden zou worden opgenomen, reageerden verschillende leden enthousiast. De toekomst van het Markermeer kan rekenen op veel belangstelling bij de genootschapsleden. Bij tal van hen zit bovendien het maken van nieuw land in het bloed. Bestuursleden Marika Gauthier en Dick van Hemmen belastten zich in samenwerking met Natuurmonumenten met het organiseren van de excursie, waarvoor vrijdag 23 juni 2017 als datum werd gekozen. De koftjalk ‘Toekomst’, met een capaciteit van 55 personen, zou zorgen voor het vervoer op die dag. Binnen een week na het verzenden van de invitaties waren alle beschikbare plaatsen bezet. Nog nimmer is in een excursie van Genootschap Flevo in zo korte tijd volgeboekt geweest. Er werd een wachtlijst aangelegd, maar slechts een enkeling kreeg in tweede instantie de gelegenheid alsnog aan de Marker Waddentocht deel te nemen.

De excursie begon op 23 juni in Nieuw Land Erfgoedcentrum te Lelystad. Daar verzorgde drs.ing. Roel Posthoorn, projectdirecteur Marker Wadden van Natuurmonumenten, van 11.30-12.15 uur een inleiding. In zijn heldere betoog zette hij de doelen van het project uiteen: maken van nieuwe natuur, verbeteren van de waterkwaliteit, creëren van recreatiemogelijkheden en ruimte bieden aan innovatie. Ook besteedde hij aandacht aan de projectfinanciering, zette het tijdplan helder uiteen en besprak de publiciteit. Zijn powerpointpresentie kan hier worden bekeken. Ook is het interessant de pagina's over de Marker Wadden te bekijken op de website van Natuurmonumenten. De pagina 'Voortgang in beeld' geeft een filmische impressie van de werkzaamheden in 2016.

Na de inleiding, die door 70 belangstellenden werd bijgewoond, begaven degenen die een plaats hadden ‘veroverd’ op het zeilschip ‘Toekomst’ zich naar Bataviahaven. De trossen werden losgegooid om 13.00 uur. Terwijl de tjalk de haven uitvoer, werd een boerenlunch geserveerd, die de aanwezigen zich goed lieten smaken. Onder prettige temperaturen en met een stevige bries werd richting het eerste eiland van de nieuwe archipel in het Markermeer gezeild. Er werd door de bemanning van het schip niet tevergeefs een beroep gedaan op wat helpende handjes bij het zeilen.

In de nabijheid van het eerste Wad werden de zeilen gestreken en kregen de excursiegangers instructies voor het eilandbezoek. Ook werden hesjes en helmen uitgereikt. Deze veiligheidsmaatregelen waren noodzakelijk omdat feitelijk een ‘bouwplaats’ werd bezocht. Daarna werd in groepen rondgelopen op een deel van het eerste eiland dat te zijner tijd toegankelijk zal zijn voor recreanten. Roel Posthoorn, J. Janssen (vrijwilliger van Natuurmonumenten) en Jan Wouter Bruggenkamp (landschapsarchitect en lid van Genootschap Flevo) verzorgden de toelichting tijdens de wandeling. Daarbij kwamen onderwerpen als de techniek van het maken van nieuw land, de pioniersfase van de natuurontwikkeling, toekomstige begroeiing, onderzoek en innovatie, en de ontwikkelingsperspectieven van het Markermeer in het algemeen aan de orde. De excursiegangers waren onder de indruk van het reeds verzette werk en de voortvarendheid waarmee het project Marker Wadden wordt uitgevoerd.

De terugreis naar Lelystad verliep voorspoedig, al zorgde de iets toegenomen windkracht ervoor dat het bij sommige opvarenden enige tijd wit om de neus was. Het nuttigen van een verfrissend of een alcoholisch drankje zorgde er mede voor dat de stemming prettig bleef. Tegen 17.00 uur werd weer afgemeerd in Bataviahaven. Nadat genootschapsvoorzitter Andries Greiner de bemanning had bedankt, werd aan Roel Posthoorn voor zijn inzet voor het welslagen van de excursie een exemplaar van de roman De zuiverheid van een hemel van Max Dendermonde overhandigd. Hierna gingen de excursiedeelnemers voldaan en een ervaring rijker, maar ook enigszins deinend, huiswaarts.

Een fotoverslag van de excursie is te vinden op deze website onder de knoppen 'Agenda / Foto's', maar kan ook hier worden aangeklikt.