G

ENOOTSCHAP

F

LEVO

Actueel

Bestuurlijke versterking: Veronica van der Goot Meer informatie...

Floriade-symposium 27 juni 2018: voor de vierde keer de vinger aan de pols Meer informatie...

100 jaar Zuiderzeewet: aflevering 9 Meer informatie...

Kas en ledenadministratie in nieuwe handen: Jan Helder versterkt het bestuur

Datum bericht: zaterdag 08 juli 2017

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 23 juni 2017 hebben de genootschapsleden de heer Jan C. Helder uit Dronten als nieuw bestuurslid gekozen. Jan Helder neemt in het bestuur de plaats in van Bert Strijbos, die met het oog op zijn gezondheidstoestand geen tweede bestuurstermijn ambieert. Het nieuwe bestuurslid zal als penningmeester de financiële exploitatie van de vereniging voor zijn rekening nemen. Ook wordt hem de ledenadministratie toevertrouwd. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan een wens van de kascommissie 2015. Deze leek het efficiënter indien het registeren van leden en het bijhouden van mutaties in de contactgegevens zou worden gedaan door degene die ook toeziet op de inning van de jaarlijkse contributie.

Jan Helder, die nu geniet van zijn pensioen, heeft zijn arbeidzame leven doorgebracht in verschillende lagen van de overheid. Financieel management was lange tijd zijn belangrijkste aandachtsveld, maar uiteindelijk maakte hij de overstap naar het juridisch-bestuurlijke domein. Zijn laatst beklede functie was die van kabinetschef van de Commissaris van de Koning in Flevoland.

Jan Helder heeft altijd nauwgezet en met een diepgeworteld integriteitsbesef zijn werkzaamheden verricht. Derhalve was in de periodes dat hij werkzaam was voor verschillende gemeenten zijn maatschappelijke participatie beperkt. Toch kan hij bogen op de nodige ervaring met het financiële reilen en zeilen van organisaties. Vijf jaar lang verzorgde hij de financiële aspecten van enkele vakantiewoningen voor de Stichting Reve-vakantieoorden op recreatiepark Bremerberg. Gedurende dertien jaar was hij penningmeester van de Drontense volleybalvereniging ASVD, later Libero ’99. Met die ervaring op zak gaat hij deze zomer aan de slag als penningmeester van Genootschap Flevo.

Jan Helder is via twee e-mailadressen bereikbaar:
- als penningmeester: penngfl@helder.dk
- als ledenadministrateur: ledengfl@helder.dk