G

ENOOTSCHAP

F

LEVO

Cornelis Lelylezing nu op 11 november 2014

Datum bericht: Tuesday 07 October 2014

Het bestuur van de Stichting Kennistransfercentrum Flevoland heeft de uitgestelde Cornelis Lelylezing 2014, waarbij de leden van Genootschap Flevo van harte welkom zijn, nu geagendeerd voor dinsdag 11 november a.s. 

Dit jaar wordt de lezing gehouden door prof.dr. K. Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Hij zal spreken over 'Op weg naar een participatiesamenleving. Mogelijkheden en dilemma's'. Zijn voordracht zal worden voorafgegaan door een inleiding van de heer L. Verbeek, commissaris van de koning in Flevoland. Een co-referaat wordt verzorgd door mw. A. Jorritsma-Lebbink, burgemeester van Almere en bestuursvoorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. De Cornelis Lelylezing 2014 wordt in goede banen geleid door drs. Chr. Leeuwe, oud-burgemeester van Lelystad en voorzitter van de Stichting Kennistransfercentrum Flevoland.

De lezing vindt plaats in het provinciehuis, Visarenddreef 1 te Lelystad en is gratis toegankelijk. Wel is aanmelding noodzakelijk via het e-mailadres: aanmelding@nieuwlanderfgoed.nl. Telefonisch kan de deelname ook worden doorgegeven (aan de receptie van Nieuw Land Erfgoedcentrum): 0320-225900.

Voor meer informatie: www.cornelislelylezing.nl.