G

ENOOTSCHAP

F

LEVO

Cornelis Lelylezing 2014 over participatiesamenleving

Datum bericht: Wednesday 10 September 2014

Het bestuur van de Stichting Kennistransfercentrum Flevoland organiseert op dinsdag 23 september a.s. alweer voor de achtste keer de Cornelis Lelylezing, een bijeenkomst die beoogt om hoogwaardige kennis die in Flevoland ontwikkelt wordt voor een zo breed mogelijk publiek kenbaar te maken. De leden van Genootschap Flevo zijn ieder jaar van harte welkom bij dit evement.

Dit jaar wordt de lezing gehouden door prof.dr. K. Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Hij zal spreken over 'Op weg naar een participatiesamenleving. Mogelijkheden en dilemma's'. Zijn voordracht zal worden voorafgegaan door een inleiding van de heer L. Verbeek, commissaris van de koning in Flevoland. Een co-referaat wordt verzorgd door mw. A. Jorritsma-Lebbink, burgemeester van Almere en bestuursvoorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. De Cornelis Lelylezing 2014 wordt in goede banen geleid door drs. Chr. Leeuwe, oud-burgemeester van Lelystad en voorzitter van de Stichting Kennistransfercentrum Flevoland.

De lezing vindt plaats in het provinciehuis, Visarenddreef 1 te Lelystad en is gratis toegankelijk. Wel is aanmelding noodzakelijk (liefst vóór 12 september a.s.) via het e-mailadres: aanmelding@nieuwlanderfgoed.nl.

Voor meer informatie: www.cornelislelylezing.nl.