G

ENOOTSCHAP

F

LEVO

Lezing over succesvol ondernemen zonder winst op 2 oktober in Zeewolde

Datum bericht: Wednesday 10 September 2014

Op donderdag 2 oktober a.s. organiseert de VU Vereniging, afdeling Flevoland, in samenwerking met De Basisz en de Oude Bibliotheek in Zeewolde de lezing 'Succesvol ondernemen zonder winst - De maatschappelijke onderneming 2.0'. Genootschap Flevo attendeert u graag op deze bijzondere bijeenkomst.

De maatschaatschappelijke onderneming is opgezet om een maatschappelijk doel te dienen, maar doet dat zonder overheidssubsidie. Dit betekent dat de onderneming niet gericht is op winst maken, maar wel de opdracht heeft zichzelf in stand te houden. Althans, zolang het maatschappelijk doel nog niet verwezenlijkt is. De klassieke maatschappelijke ondernemingen zoals onderwijsorganisaties, ziekenhuizen en woningcorporaties zijn verworden tot bureaucratische molochs, waarin ondernemerschap en menselijke maat ver te zoeken zijn.

Er dient zich echter een nieuwe generatie maatschappelijke ondernemingen aan, bijvoorbeeld om langdurig werkzoekenden een arbeidsplaats te bieden of om mensen van allerlei achtergrond de gelegenheid te bieden elkaar te ontmoeten. Bekende voorbeelden zijn: kringloopwinkels, fietsenmakerijen, klusbedrijven etc. Maar ook grotere ondernemingen kiezen uit maatschappelijke overwegingen voor andere vormen van rendement dan puur financiële.

In Zeewolde functioneert met succes De Basisz, een opvangcentrum voor kwetsbare jongeren. Ze werken in het kringloopbedrijf, in koffiekamer Bij de Buuf of hebben andere werkervaringsplekken, al dan niet gecombineerd met een opleiding. Vanuit De Basisz heeft ook het gebouw van de vroegere bibliotheek in Zeewolde een nieuwe toekomst gekregen. Er leven gedachten om voor dit type maatschappelijke ondernemingen een aparte rechtsvorm in het leven te roepen.

In de bijeenkomst op 2 oktober maakt u kennis met de maatschappelijke onderneming 2.0 en zullen deskundige sprekers graag met u in gesprek komen om na te gaan wat de betekenis van deze maatschappelijke bedrijven kan zijn voor onze samenleving, zowel op micro- als macro-niveau.

Programma
19.30 uur - Inloop

20.00 uur - Opening door Andries Greiner, voorzitter VU Vereniging, afdeling Flevoland
20.10 uur - Inleiding door Martine Kruider, initiatiefneemster van De Basisz
20.30 uur - Inleiding door drs. Hans Kamps, voorzitter Jeugdzorg Nederland, kroonlid van de SER en voormalig voorzitter van de Algemene
                  Bond van Uitzendondernemingen
21.00 uur - Inleiding door Winnie Prins, wethouder van Zeewolde
21.15 uur - In gesprek met de zaal
22.00 uur - Einde

Locatie
De Oude Bibliotheek
Kerkplein 2
3891 ED ZEEWOLDE

Aanmelden en kosten
Aanmelden via het e-mailadres: winprins@gmail.com (liefst vóór 15 september a.s.).
Van deelnemers wordt een bijdrage in de kosten van € 5,00 gevraagd, te voldoen bij binnenkomst in De Oude Bibliotheek.