G

ENOOTSCHAP

F

LEVO

Bestuurswisseling 2014

Datum bericht: Saturday 05 July 2014

Tijdens de ledenvergadering van 16 mei jl. is Dick Stellingwerf afgetreden als bestuurslid. Hij was toegetreden tot het genootschapsbestuur in 2009 toen hij nog burgemeester van Lemsterland was. Na de gemeentelijke herindeling in zuidoost-Friesland werd deze functie beëindigd. Aangezien Dick Stellingwerf zich op een nieuwe toekomst wil oriënteren, achtte hij dit voorjaar de tijd gekomen om het vaandel over te dragen aan een andere functionaris. In de ledenvergadering werd hij publiekelijk bedankt voor zijn inzet voor de vereniging. Omdat hij wegens vakantie verstek moest laten gaan, is in het bestuur afgesproken dat hij in de bestuursvergadering van 15 september 2014 de 'Trippenloper', het afscheidsgeschenk voor bestuursleden, zal ontvangen. Dick Stellingwerf zal zich in dit verenigingsjaar nog blijven inzetten voor de organisatie van het symposium over natuurontwikkeling, dat in november zal plaatsvinden.

Als nieuw bestuurslid werd op 16 mei door de ledenvergadering Dick van Hemmen met algemene stemmen gekozen. Van Hemmen is sinds mei 2002 burgemeester van Nunspeet. Daarvoor was hij ruim een decennium lid van Gedeputeerde Staten van Flevoland namens het CDA. Met de keuze voor een bestuurlijke loopbaan zegde hij het agrarisch onderwijs in de Noordoostpolder, waarvoor hij zich na zijn studie in Wageningen jarenlang in uiteenlopende functies heeft ingezet, vaarwel. Dick van Hemmen is goed thuis in verschillende actuele zaken die in het IJsselmeergebied spelen. Zijn benoeming waarborgt bovendien dat het 'oude land' (de rand van de vroegere Zuiderzee) in het bestuur van Genootschap Flevo een stem heeft.