G

ENOOTSCHAP

F

LEVO

Ledenprogramma 2011

zaterdag 31 december 2011

Kunstwerk 'Exposure' van Antony Gormley op de Houtribdijk bij Lelystad, 19 september 2010 (foto J.P. Einiö).

  • woensdag 2 maart, ’s middags: bezoek aan Nieuw Land Erfgoedcentrum te Lelystad om kennis te maken met de nieuwe presentatie Polderen! Verleden en toekomst van het Zuiderzeeproject;
  • vrijdag 8 april, ’s middags: symposium 'Polderleven: een nieuw begin' t.g.v. van het zilveren jubileum van de Provincie Flevoland in het provinciehuis te Lelystad;
  • vrijdag 27 mei, gehele dag: algemene ledenvergadering en excursie, waarbij Waterschap Zuiderzeeland te Lelystad als gastheer optreedt;
  • donderdag 15 september, 's morgens: presentatie van de 'Erfgoedbalans van Flevoland' in het provinciehuis te Lelystad (uitnodiging van het Steunpunt Archeologie en Monumenten Flevoland);
  • donderdag 27 oktober, 's middags: Ir. Cornelis Lelylezing 2011 door prof.drs. J. Wallage in het provinciehuis te Lelystad (uitnodiging van de Stichting Kennistransfercentrum Flevoland);
  • woensdag 2 november, ’s middags: symposium 'Wie is de Flevolander? Identiteit(en) in nieuw land' t.g.v. van het zilveren jubileum van de Provincie Flevoland in Nieuw Land Erfgoedcentrum te Lelystad.