G

ENOOTSCHAP

F

LEVO

Presentatie 'Erfgoedbalans van Flevoland'

donderdag 15 september 2011

De leden van Genootschap Flevo worden door het Steunpunt Archeologie en Monumenten Flevoland uitgenodigd voor de presentatie van de 'Erfgoedbalans Flevoland', die vanaf 10.00 uur in het provinciehuis in Leystad zal plaatsvinden. Over genoemd steunpunt: www.samflevoland.nl.