G

ENOOTSCHAP

F

LEVO

Ir. Cornelis Lelylezing 2011

donderdag 27 oktober 2011

Leden van Genootschap Flevo ontvangen ieder jaar een uitnodiging voor de Ir. Cornelis Lelylezing, die wordt georganiseerd door het Kennistransfercentrum Flevoland. In 2011 zal prof.dr. J. Wallage de voordracht houden, welke als voorlopige titel heeft meegekregen 'Het huis van Thorbecke en de tand des tijds'. Ook de heren M.J.E.M. Jager en L. Verbeek zullen het woord voeren. De bijeenkomst vindt plaats in het provinciehuis in Lelystad en begint om 14.00 uur. Voor meer informatie: www.cornelislelylezing.nl.