G

ENOOTSCHAP

F

LEVO

Vergadering Commissie Voorbereiding 75 jaar Genootschap Flevo

woensdag 14 september 2011

De Commissie Voorbereiding 75 jaar Genootschap Flevo vergadert van 9.30-11.30 uur in Nieuw Land Erfgoedcentrum te Lelystad.