G

ENOOTSCHAP

F

LEVO

Actueel

Bestuurswissel 2020 Meer informatie...

Jaarprogramma 2020 en de corona-pandemie

Thursday 22 October 2020

Vanwege de corona-pandemie heeft het bestuur van Genootschap Flevo zich op 2 oktober jl. voor de derde maal gebogen over het jaarprogramma 2020. Uit het oogpunt van gezondheidsbescherming van de leden en andere belangstellenden voor genootschapsactiviteiten is besloten dit jaar geen fysieke activiteiten meer te organiseren. Het weer bij elkaar komen voor inhoudelijke interessante en gezellige evenementen wordt doorgeschoven naar 2021. Daarbij zij aangetekend dat de daadwerkelijke planning van activiteiten in belangrijke mate afhankelijk blijft van de bestrijding van de bestrijdig van het corona-virus.

Wat biedt Genootschap Flevo zijn leden dit jaar nog?

- In de tweede helft van oktober zal er een Algemene Ledenvergadering per e-mail plaatsvinden. Daardoor kan men zijn mening uitspreken over de jaarstukken 2019, de begroting 2020 en twee nieuwe bestuursleden kiezen.

- Later in 2020 ontvangen de leden het boekje 'Eene quaestie van noodzakelijkheid. Het Zuiderzeeproject in twaalf columns'. Deze rijk geïllustreerde publicatie is niet alleen een genootschapsbijdrage aan de provinciale campagne 'Het verhaal van Flevoland', maar vooral een bescheiden compensatie voor het uitstellen van activiteiten in 2020.

- Het bestuur wil graag een bijeenkomst organiseren waarin de gevolgen van de corona-crisis in Flevoland in beeld worden gebracht. Het is nog niet duidelijk in welke vorm die activiteit zal plaatsvinden, noch of de datum ervan eerder in het begin van 2021 dan aan het einde van dit jaar zal liggen. Hou de website van Genootschap Flevo in de gaten voor nadere informatie.