G

ENOOTSCHAP

F

LEVO

Aanpassing jaarprogramma 2020

Monday 04 May 2020

Vanwege de coronavirus-pandemie en de daarmee verbonden overheidsmaatregelen heeft het bestuur besloten het jaarprogramma aan te passen. Bij de keuzes die zijn gemaakt stond de zorg voor de veiligheid van de deelnemers aan onze activiteiten voorop.

De Algemene Ledenvergadering en het middagsymposium over de circulaire samenleving, die geprogrammeerd waren voor begin juni, worden verschoven naar een nader te bepalen datum eind oktober of begin november 2020. Bij het bepalen van een nieuw tijdstip zal de beschikbaarheid van prof.dr. Jacqueline Cramer als hoofdinleider van het symposium worden meegewogen. Mw. Cramer, hoogleraar duurzaamheid aan de Universiteit Utrecht, had haar medewerking al toegezegd voor begin juni, maar is bereid ook op een later tijdstip aan het symposium haar medewerking te verlenen.

Voor de tweede helft van 2020 bestond het voornemen evenementen rond het festival Lowlands en het thema 'Logistiek Flevoland' te organiseren. Door de verplaatsing van de activiteiten die in juni waren voorzien en het uitvallen van festivals die vóór 1 september zouden plaatsvinden, is besloten beide evenementen (onder voorbehoud) door te schuiven naar het verenigingsjaar 2021.

Gezien het beperkte programma in 2020 wil het bestuur elk genootschapslid in de loop van het jaar een gratis exemplaar aanbieden van het rijk geïllustreerde boekje waarin de door secretaris André Geurts geschreven columns over het Zuiderzeeproject zullen worden gebundeld. Aan de realisering van deze publicatie wordt momenteel gewerkt.

Genootschapsleden ontvangen ook elk jaar uitnodigingen voor een bijeenkomst van Heemschut Flevoland en voor de Cornelis Lelylezing. Beide evenementen zullen pas na de zomermaanden plaatsvinden. Zodra er invitaties beschikbaar zijn, zal de secretaris ze aan de leden doen toekomen.