G

ENOOTSCHAP

F

LEVO

Jaarprogramma 2020

Sunday 16 February 2020

In 2020 is het bestuur van Genootschap Flevo voornemens de volgende activiteiten te organiseren:
- Boekpresentatie van "Eene quaestie van noodzakelijkheid". Twaalf colums over het Zuiderzeeproject (op een nader te bepalen tijdstip in het voorjaar).
- Symposium 'Op weg naar een seculaire samenleving: economie' (begin juni).
- Algemene Ledenvergadering met lunch (begin juni; in combinatie met het symposium over de seculaire economie).
- Excursie met inleiding en/of lunch 'Een kijkje achter de schermen bij Lowlands' (medio augustus).
- Symposium 'Logistiek Flevoland' (medio november).

De leden van Genootschap Flevo zullen ook uitnodigingen ontvangen voor:
- Het jaarlijks symposium met excursie van Erfgoedvereniging Heemschut Flevoland (begin september).
- De Cornelis Lelylezing van de Stichting Kennistransfercentrum Flevoland (eind september).