G

ENOOTSCHAP

F

LEVO

Vergadering Dagelijks Bestuur

donderdag 14 april 2011

Plaatsvervangend voorzitter, secretaris en penningmeester vergaderen op 14 april van 12.00-13.00 uur in Nieuw Land Erfgoedcentrum te Lelystad.