G

ENOOTSCHAP

F

LEVO

Floriade-symposium '2022 Flevoland internationaal podium'

woensdag 27 juni 2018

In april 2022 is het zover: de Wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade Almere 2022 zal haar poorten openen. De vele nationale en internationale bezoekers zullen worden verrast met een unieke Expo waarin de ‘groene stad’ met al haar innovaties centraal staat. Voor Almere en Flevoland is de Floriade een geweldige economische en toeristische impuls. Aan de voorbereiding van de Expo wordt gestaag gewerkt. Inmiddels is de terrein-inrichting in volle gang.

Genootschap Flevo volgt de voorbereiding van de Floriade reeds gedurende een aantal jaren. Op 27 juni a.s. vindt in Almere het derde genootschapssymposium over deze tuinbouwexpositie plaats. De middagconferentie draagt als titel: '2022 Flevoland intenationaal podium. Floriade presenteert groene wereldsteden'. Inleidingen zullen worden verzorgd door Remko Schnieders (Programmadirecteur Floriade Gemeente Almere), Ria van Dijk (Stedenbouwkundige Floriade Gemeente Almere), Jannewietske de Vries (Algemeen directeur Floriade Almere 2022 BV) en Rinkje Tromp (Marketing manager Toerisme Flevoland). De symposiumdeelnemers worden ook in de gelegenheid gesteld het Floriadeterrein te bezoeken.

De symposiumuitnodiging kunt u hier aanklikken. U vindt daarin nadere informatie over programma, locatie, aanmelding en deelnemersbijdrage. Aanmelding moet vóór woensdag 20 juni a.s. plaatsvinden.

In 2018 viert Genootschap Flevo zijn 80-jarig bestaan. Dat doet de vereniging graag met zoveel mogelijk geïnteresseerden. Daarom wordt iedereen die de deelnemersbijdrage voor het Floridadesymposium overmaakt automatisch lid van het genootschap, tenzij dat niet op prijs wordt gesteld.