G

ENOOTSCHAP

F

LEVO

Aangepast jaarprogramma 2018

dinsdag 29 mei 2018

In 2018, het jaar waarin 100 jaar Zuiderzeewet en 80 jaar Genootschap Flevo feestelijk zal worden herdacht, had de vereniging op 12 april jl. al het symposium 'Flevoland, havenprovincie' op de agenda staan. In samenwerking met de provincie Flevoland werd een goed bezochte en interessante middagconferentie georganiseerd.

Het jaarprogramma omvat verder de volgende onderdelen:
- een reeks van twaalf artikelen over het Zuiderzeeproject op de genootschapswebsite, die aan het einde van het jaar gebundeld zullen worden;
- het in 2017 uitgestelde Floriadesymposium, dat op 27 juni zal plaatsvinden;
de jaarlijkse ledenvergadering, en een lunch voor genootschapsleden, die op 27 juni gecombineerd wordt met het Floriadesymposium;
een feestelijk evenement ter herdenking van de jubilea van de Zuiderzeewet en het genootschap op 14 november, met prof.dr. Herman Pleij en dr. Willem van der Ham als sprekers.

Een eerder aangekondigde bijeenkomst rond stadslandbouw is komen te vervallen.

De leden van Genootschap Flevo zullen ook dit jaar weer uitnodigingen ontvangen voor excursies of lezingen van verwante organisaties waarvan het bestuur denkt dat ze op belangstelling van de genootschapsachterban kunnen rekenen. Zo waren de leden door Heemschut Flevoland reeds uitgenodigd voor een symposium en excursie rond verleden, heden en toekomst van de Knardijk, dat op 18 mei jl. plaatsvond. Op 12 september zal men de traditionele Cornelis Lelylezing, die de Stichting Kennistransfercentrum Flevoland al meer dan tien jaar organiseert, kunnen bijwonen.