G

ENOOTSCHAP

F

LEVO

Symposium 'Flevoland, havenprovincie'

donderdag 12 april 2018

Genootschap organiseert in samenwerking met de Provincie Flevoland op donderdag 12 april 2018 in het provinciehuis te Lelystad een symposium getiteld 'Flevoland, havenprovincie'. In deze conferentie, die na aanmelding voor elke belangstellende toegankelijk is, zal worden geïnformeerd en gediscussieerd over de overslaghaven Flevokust nabij Lelystad, de nieuwe havenplannen van Urk, faciliteiten voor watertoerisme en het maritiem beroepsonderwijs. Nadere toelichting, het programma en de wijze van aanmelding zijn te vinden in de uitnodiging.