G

ENOOTSCHAP

F

LEVO

Algemene Ledenvergadering

vrijdag 27 mei 2011

Langs de A6 in de Noordoostpolder, 25 april 2010 (foto J.P. Einiö).Op 27 mei is Genootschap Flevo te gast bij het Waterschap Zuiderzeeland in Lelystad. In het programma van die dag is ook de algemene ledenvergadering 2011 opgenomen. Centraal in die vergadering staan de goedkeuring van de jaarstukken 2010, de verkiezing van drie bestuursleden, een voorstel voor contributieverhoging en het verschaffen van informatie over nog te organiseren evenementen. Vanaf begin mei kunt u op deze plaats de agenda van de vergadering aantreffen.