G

ENOOTSCHAP

F

LEVO

Jaarprogramma 2018 in grote lijnen

donderdag 18 januari 2018

Genootschap Flevo gaat een bijzonder jaar tegemoet. De vereniging wil met zijn activiteiten aansluiten bij de viering van '100 jaar Zuiderzeewet' en stilstaan bij het eigen 80-jarig bestaan. Op 14 juni 1918 werd de Zuiderzeewet, waaraan we o.a. de Afsluitdijk en de IJsselmeerpolders te danken hebben, in het Staatsblad gepubliceerd. De provincie Flevoland heeft het initiatief genomen om dit bijzondere feit niet ongemerkt voorbij te laten gaan en allerlei overheden, instellingen en organisaties opgeroepen activiteiten te ontwikkelen die aan heden, verleden en toekomst van het IJsselmeergebied aandacht schenken. Ook Genootschap Flevo gaat aan die oproep gehoor geven, niet in de laatste plaats omdat het ontstaan van de vereniging een gevolg is van de uitvoering van het Zuiderzeeproject. Het genootschap werd namelijk in 1938 opgericht om wetenschappelijk bevolkingsonderzoek in zowel de IJsselmeerpolders als het aanpalende oude land te ondersteunen met geld en activiteiten.

Het jaarprogramma 2018 omvat de volgende onderdelen:
- een reeks van twaalf artikelen over het Zuiderzeeproject op de genootschapswebsite, die aan het einde van het jaar gebundeld zullen worden;
- een symposium over havenontwikkelingen in het IJsselmeergebied, in april;
- het in 2017 uitgestelde Floriadesymposium, in het voorjaar;
- de jaarlijkse ledenvergadering, gecombineerd met een bijeenkomst rond het thema 'Feeding the city', in juni;
- een feestelijk evenement ter herdenking van '100 jaar Zuiderzeewet' en '80 jaar Genootschap Flevo' met prof.dr. Herman Pleij en dr. Willem van der Ham als sprekers, op 14 november.

De leden van Genootschap Flevo zullen ook dit jaar weer uitnodigingen ontvangen voor excursies of lezingen van verwante organisaties waarvan het bestuur denkt dat ze op belangstelling van de genootschapsachterban kunnen rekenen. Ofschoon hier nog geen overzicht kan worden gegeven van de evenementen waarvoor men zal worden uitgenodigd, is wel reeds te melden dat de leden eind september welkom zijn bij de traditionele Cornelis Lelylezing, die de Stichting Kennistransfercentrum Flevoland al meer dan tien jaar organiseert.