G

ENOOTSCHAP

F

LEVO

Te gast bij Waterschap Zuiderzeeland

vrijdag 27 mei 2011


Het Weerwaterfront van het centrum van Almere Stad, 15 maart 2010 (foto J.P. Einiö).De jaarlijkse dagexcursie van Genootschap Flevo concentreert zich op de Flevolandse waterproblematiek. Waterschap Zuiderzeeland treedt op als gastheer en zal de genootschapsleden vergasten op een deskundige inleiding en een rondrit met gids door zijn werkgebied.
Tussen de bedrijven door zal de algemene ledenvergadering 2011 worden gehouden. Vanaf begin mei kunt u op deze pagina het excursieprogramma aantreffen.