G

ENOOTSCHAP

F

LEVO

Actueel

100 jaar Zuiderzeewet: aflevering 6 Meer informatie...

100 jaar Zuiderzeewet: aflevering 5 Meer informatie...

Verslag van 'Flevoland, havenprovincie' beschikbaar Meer informatie...

27 juni 2018 - Floriade-symposium '2022 Flevoland internationaal podium' Meer informatie...

27 juni 2018 - Algemene Ledenvergadering Meer informatie...

Marker Waddenexcursie volgeboekt

vrijdag 23 juni 2017

De jaarlijkse excursie van Genootschap Flevo heeft dit jaar de Marker Wadden als onderwerp. Op vrijdag 23 juni a.s. zal drs.ing. Roel Posthoorn van Natuurmmonumenten eerst een inleiding houden in Nieuw Land Erfgoedcentrum te Lelystad. Daarna gaan de excursiedeelnemers scheep in de Bataviahaven. Met de koftjalk 'Toekomst' wordt een zeiltocht gemaakt naar één van de opgespoten eilanden van de te creëren archipel in het Markermeer. De uitnodiging voor het Marker Waddenevenement, alsmede voor de daaraan voorafgaande ledenvergadering, treft u hier aan.

De belangstelling voor deze excursie was zo overweldigend, dat reeds vóór Pinksteren het maximale aantal deelnemers was bereikt. Mochten er nog genootschapsleden zijn die bij uitval van excursiegangers interesse hebben in deelname, dan kunnen ze zich melden voor de wachtlijst door het sturen van een e-mail aan de secretaris: a.geurts78@chello.nl.