G

ENOOTSCHAP

F

LEVO

Actueel

Bestuurlijke versterking: Veronica van der Goot Meer informatie...

Floriade-symposium 27 juni 2018: voor de vierde keer de vinger aan de pols Meer informatie...

100 jaar Zuiderzeewet: aflevering 9 Meer informatie...

Conferentie plaatst bodemdaling in de schijnwerpers

donderdag 20 april 2017

In 2015 hebben Genootschap Flevo en Waterschap Zuiderzeeland de handen ineengeslagen om het onderwerp 'bodemdaling' in Flevoland in brede kring aan de orde te stellen. Op donderdag 20 april a.s. doen ze dat weer, nu in gezelschap van Stichting Batavialand.

De problematiek van bodemdaling komt steeds helderder in beeld, zowel in landelijke als stedelijke gebieden. Tijdens het symposium 'Bodemdaling. Het vervolg' wordt onder leiding van dagvoorzitter Angélica van der Heijden echter niet alleen een actuele stand van zaken opgemaakt, maar ook vooruitgekeken. Nieuwe signaleringstechnieken, alsmede methoden om de daling een halt toe te roepen, zullen volop aandacht krijgen. Zowel wetenschappers als zij die in hun dagelijkse werk de gevolgen van de bodemdaling ondervinden, zijn als inleiders aangezocht. Het symposiumprogramma biedt ook ruimte voor het gesprek met de zaal.

Wie geïnteresseerd is in deelname aan de conferentie, wordt verzocht zich vóór 13 april a.s. aan te melden bij de secretaris van Genootschaop Flevo. De aanmeldprocedure, alsmede het symposiumprogramma zijn te vinden in de uitnodiging.