G

ENOOTSCHAP

F

LEVO

Actueel

Bestuurlijke versterking: Veronica van der Goot Meer informatie...

Floriade-symposium 27 juni 2018: voor de vierde keer de vinger aan de pols Meer informatie...

100 jaar Zuiderzeewet: aflevering 9 Meer informatie...

Jaarprogramma 2017

zondag 19 maart 2017

Het bestuur van Genootschap Flevo heeft een paar jaar geleden besloten actuele onderwerpen 'met een lange adem' te blijven volgen. Voor het verenigingsjaar 2017 betekent dit dat er op 20 april a.s. een middagsymposium over bodemdaling zal plaatsvinden en begin oktober een conferentie over de Floriade Almere 2022. Het genootschap weet zich voor beide activiteiten verzekerd van de steun van betrokken organisaties, overheden en instellingen.

Tijdens een symposium over de Markermeerproblematiek in 2013 kreeg in genootschapskringen voor het eerst het project 'Marker Wadden' aandacht. Dit jaar zal er een activiteit met lezing en excursie plaatsvinden waarin de achtergronden en de ontwikkeling van dit project nader in beeld worden gebracht. In de loop van juni zal het evenement plaatsvinden. De jaarlijkse ledenvergadering zal eraan gekoppeld worden.

Leden van Genootschap Flevo ontvangen in 2017 een aantal malen attenderingsberichten met nieuws waarvan het bestuur verwacht dat zij er belangstelling voor hebben. Ook kunnen ze enkele invitaties tegemoet zien voor activiteiten van derden, zoals van de Stichting Kennistransfercentrum Flevoland voor de Cornelis Lelylezing in september.