G

ENOOTSCHAP

F

LEVO

Symposium 'De nieuwe (mis)match op de arbeidsmarkt'

Foto's: 1-26 Juul Baars Hobbyfotografie, Lelystad. Locatie: Leger des Heilsgebouw 't Klankbord, Almere (woensdag 22 november 2017)