G

ENOOTSCHAP

F

LEVO

Links

- Historie en erfgoed

Website over cultureel erfgoed, kunst en monumenten in Flevoland:
www.flevolanderfgoed.nl

Erfgoedpark Batavialand in Lelystad:
www.batavialand.nl

Het Flevolands Archief in Lelystad:
www.hetflevolandsarchief.nl

Steunpunt Archeologie en Monumenten Flevoland:
www.samflevoland.nl

Zuiderzeemuseum in Enkhuizen: openlucht- en binnenmuseum over de (visserij)cultuur van de voormalige Zuiderzee:
www.zuiderzeemuseum.nl

- Water en infrastructuur

Rijkswaterstaat Midden-Nederland:
www.rijkswaterstaat.nl

Onderzoek en advies op het gebied van waterrecreatie en watersport:
www.waterrecreatieadvies.nl

Waterschap Zuiderzeeland:
www.zuiderzeeland.nl 

- Belangenorganisaties

Coalitie Het Blauwe Hart (voorheen: Verantwoord Beheer IJsselmeergebied), opgericht in 2005:
hetblauwehart.org

IJsselmeervereniging (voorheen: Vereniging tot Behoud van het IJsselmeer), opgericht in 1972:
www.ijsselmeervereniging.nl

LTO Noord, belangenorganisatie voor de agrarische sector in negen provincies boven de Maas:
www.ltonoord.nl