G

ENOOTSCHAP

F

LEVO

Welkom op de website van Genootschap Flevo

Genootschap Flevo is een vereniging die de toekomst van het IJsselmeergebied ter harte gaat. Dat blijkt uit activiteiten als symposia, lezingen en excursies. Maar de leden van het genootschap vergaren ook actuele informatie door middel van publicaties en participatie in samenwerkingsverbanden. Gedachtewisselingen met personen, organisaties en instellingen die uiteenlopende visies op de toekomst van het hart van Nederland hebben, scherpen de eigen standpunten.

Genootschap Flevo bestaat al meer dan 80 jaar, maar volgt de ontwikkelingen in het IJsselmeergebied en vooral die welke de toekomst van de provincie Flevoland raken energiek en op de voet. De aandacht richt zich zowel op waterstaatkundige, sociaal-economische, stedenbouwkundige als culturele thema's.


Genootschap Flevo is een échte ontmoetingsplek voor mensen die een voorspoedige ontwikkeling van het IJsselmeergebied voorstaan. Informatie-uitwisseling en debat staan centraal in de activiteiten van het genootschap. Ze worden door de leden gezien als bouwstenen voor verantwoorde besluitvorming. Als u zich daar ook in kunt vinden, dan staat niets uw lidmaatschap van Genootschap Flevo in de weg. Aarzel niet om u aan te melden en klik hier.

Deze website heeft tot doel u kennis te laten maken met Genootschap Flevo. U vindt er aankondigingen van activiteiten, digitale publicaties, jaarverslagen en interessante links naar andere organisaties en instellingen die in het IJsselmeergebied actief zijn.